Klimaneutral
Bæredygtigt materiale
Fri fragt fra 1.500 DKK
Stort udvalg

CO2-Neutralitet

Jo mere vi beskæftiger os med klimabeskyttelse og en ny miljøbevidsthed, jo oftere støder vi på udtrykket "CO2-neutralitet". Men hvad betyder det egentlig? Og hvordan bliver noget CO2-neutralt eller klimaneutralt?

Hvad betyder CO2-neutral?

Udtrykket "CO2-neutral" har forskellige betydninger i forskellige sammenhænge. Dybest set taler man om CO2-neutralitet, når produkter og handlinger ikke har nogen indflydelse på koncentrationen af klimaskadelige gasser (CO2 osv.) i jordens atmosfære. I denne forbindelse er forskellen mellem produkter og deres CO2-fodaftryk (Product Carbon Footprint = PCF) og virksomhedens handlinger og det deraf følgende fodaftryk (Corporate Carbon Footprint = CCF) særlig relevant. For PCF beregnes disse ud fra alle parametre, der potentielt forårsager emissioner, f.eks. I CCF registreres alle data, der er relevante for beregningen af en virksomheds emissioner. På den ene side omfatter disse direkte emissioner. For eksempel opvarmning af bygningen, driften af køretøjsflåden og brugen af kølemidler. På den anden side er der de indirekte emissioner, der f.eks. inkluderer medarbejdernes mobilitet, forretningsrejser, mængden af affald og den deraf følgende bortskaffelse For eksempel opvarmning af bygningen. Direkte og indirekte emissioner resulterer tilsammen i hele virksomhedens CO2-fodaftryk.

Hvordan bliver produkter CO2-neutrale?

Der kan træffes visse foranstaltninger for at kompensere for de emissioner, der forekommer på produkt- eller virksomhedsniveau. Der er foranstaltninger til at binde CO2, såsom genplantningsprojekter, men også ved at beskytte tørvemoser og udvande tørvemoser, der allerede er drænet, kan deres CO2-lagerkapacitet bevares eller genoprettes. Kompensation kan også realiseres i form af investeringer i klimavenlig energiproduktion, f.eks. ved at investere i vandkraftværker eller vindkraftværker. Det er irrelevant for succesen af kompensationen, hvor projektet realiseres. Der er tilsvarende projekter i Tyskland såvel som i resten af verden. Ved hjælp af kompensation kan selv produkter og virksomheder, hvis eksistens ikke kan undvære at udlede CO2, forblive uden negative konsekvenser for vores klima.

Hvad er kritikken af kompensationsprocessen?

Det er dog vigtigt at huske på, at CO2-kompensationer hovedsageligt er funktionelle i teorien, men der kan være praktiske problemer. Da f.eks. kompensationsforanstaltninger ofte outsources til udviklingslande, kan der opstå problemer ved beregningen af besparelsen. Hvis vi forestiller os en genplantningsforanstaltning i et udviklingsland, der finansieres af en europæisk virksomhed. Den respektive europæiske virksomhed vil til gengæld overveje kompensationerne af dette projekt. Nu kan det ske, at det respektive udviklingsland også kræver den deraf følgende CO2-kompensation, og derfor forsømmes klimabeskyttelsesforanstaltninger måske andre steder. Dette fører til dobbelttælling for kompensationer, hvilket resulterer i et ufordelagtigt resultat for klimabeskyttelsen. I tilfælde af kompensationer er det desuden ofte vanskeligt at afgøre, om den opnåede reduktion alligevel ikke ville være sket.

Der skal naturligvis tages hensyn til disse spørgsmål, og derfor gennemgår vi regelmæssigt vores kompensationsprocesser. Vi hviler dog ikke på vores kompensationer eller bruger dem kun som en undskyldning for at glemme vores emissioner - tværtimod. For os er kompensationer blot en måde at neutralisere den indvirkning, vi har på miljøet gennem vores handlinger og produkter. Vi arbejder også konstant på at reducere vores samlede emissioner og PCF'er i vores produkter, for eksempel gennem kortere forsyningskæder. At købe CO2-neutrale produkter er for os ikke en mulighed, det er vores standard.