Klimaneutral
Bæredygtigt materiale
Fri fragt fra 1.500 DKK
Stort udvalg

Handelsbetingelser - GTC

Vilkår og betingelser (GTC) af HanseGrün GmbH
Se venligst vores vilkår og betingelser:

1. Generelt

Følgende betingelser gælder i den nuværende version udelukkende for alle kontrakter med HanseGrün GmbH beliggende Kastanienallee 164 b 23858 Reinfeld Tyskland. Alle yderligere aftaler skal laves skriftligt.

2. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage rimelige ændringer af produkterne uden forudgående varsel, forudsat at kontrakten ikke bliver ændret. Vores data for egenskaber og anvendelser af produkterne er en simpel beskrivelse og kan ikke danne grundlag for sikkerhed for ønsket anvendelse. Produktillustrationer er kun omtrentlige. Skal man være sikker på specifik anvendelse anbefales det at rekvirere prøver. Kun ved afprøvning af tilsendte produktprøver kan produkter testes for kvalitet, materiale og egenskaber. Ved fejl er det nødvendigt med relevante oplysninger, fra leverandøren eller producenten. Egenskaberne af produkterne er kun og udelukkende til anvendelse, som beskrevet på det aktuelle produktdatablad eller certifikat fra producenten.

3. Priser, forsendelse og fragtomkostninger og licensafgifter

Ecobiopack.dk er baseret på handel med både erhverv og privatpersoner. Alle priser er, med mindre andet er angivet, altid nettopriser i DKK eksklusiv gældende moms og fragtomkostninger. Priserne inkluderer ikke eventuelle landebestemte udgifter til bortskaffelse eller andre afgifter på vores produkter.

4. Konklusion

En kontrakt er kun godkendt med en skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering af de bestilte varer til adressen. Vi forbeholder os ret til at stoppe udestående leveringer eller til at kræve betaling, hvis der opstår tvivl om kreditværdighed eller der er manglende betaling af forfaldne fakturaer.

5. Levering, betaling og forbehold

Når man handler med Ecobiopack.dk handler man i Tyskland med et tysk registreret firma der handler med hele Scandinavian. Som en følge af dette er man sikret at al tysk lovgivning er overholdt, herunder også EU-lovgivning. Vær opmærksom på at der i de forskellige lande kan være lokale regler og lovgivning. Som en del af vilkårene for vores levering og betaling gælder følgende for vores webshop. Alle leveringstider er uforbindende. Ved 1. bestilling kan leveringstid være længere grundet kreditkort kontrol.

Vi forbeholder os ret til at opdele ordrer i rimelige delleverancer uden ekstra omkostninger for køber.

Credit kontrol: Vi samarbejder med BÜRGEL Business Information GmbH & Co. KG, PO Box 500 166, 22701 Hamburg, med hvem vi deler lagrede adresser og kredit data, herunder dem, der er fastlagt på grundlag af matematiske og statistiske metoder, forudsat vi har forklaret vores legitime interesse.

Transportskader skal straks anmeldes til transportøren. I dette tilfælde er kunden forpligtet til at underrette afsenderen (parcel service, spedition) og påpege skaden samt afvise leveringen af varerne - medmindre andet er aftalt. Ved afslutningen laves en direkte debitering af aftale om levering mod faktura, med rabat aftale eller udskudt betaling. Særskilt, kan der aftales en leverance mod faktura. Modregning eller tilbageholdelse af forfaldne ydelser af os omstridte og ikke lovligt etableret modkrav er ikke muligt. Påmindelser om betaling medfører en rykkerprocedure med et administrationsgebyr på € 5, indtil den tredje rykker der har et gebyr på 50 €.

De leverede varer er indtil fuld betaling af køb på kontrakten vores ejendom. Hvis køber ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser, f.eks. i tilfælde af for sen betaling, har vi har ret til at annullere aftalen og køber er forpligtet til at returnere varen.

6. Garanti og ansvar

Der er ansvar i en periode på seks måneder fra levering på defekt. Undtaget er skader forårsaget ved fortsæt, grov uagtsomhed eller culpøs krænkelse af liv, krop og sundhed. Dette påvirker ikke § 478 og § 479 BGB.

Åbenlyse fejl skal være anmeldt inden for 14 dage, eller straks efter modtagelsen af varerne. Skjulte fejl skal rapporteres skriftligt umiddelbart efter deres opdagelse. Hvis køberen ikke klager rettidigt og formelt, er varerne at betragte som godkendte. Erhvervskunder har, i modsætning til private borgere ingen juridisk ret til at annullere ordren. Hvis du kontakter os skriftligt vedr. en fejl ordre vil vi dog se på mulighederne sammen med dig. Varer som bliver sendt retur uden aftale bliver ikke accepteret. Vi hæfter kontraktmæssigt for aftaleindgåelsen og for kontraktforhold med erstatning for skader, eller for godtgørelse af udgifter, der er forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter, ansatte eller agenter, samt i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed eller culpøs overtrædelse af kontraktlige forpligtelser (kardinal forpligtelser) eller culpøs årsagssammenhæng af skader på liv, legeme eller helbred. Med undtagelse af forsæt eller grov uagtsomhed eller skade på liv og legeme eller helbred vil vi være ansvarlig for overtrædelse af en kardinal forpligtelse mere end det forudsigelige, typiske skader. Ansvarsbegrænsningen omfatter også det personlige ansvar for vores medarbejdere, juridiske repræsentanter og agenter. Krav i henhold til produktansvarsloven for bevidst urigtige oplysninger eller på grund af vores indkøb er en risiko der forbliver upåvirket.

7. Privatliv og ophavsret

Kunden accepterer, at oplysninger modtaget i forbindelse med erhvervslivets persondata til håndtering af forretningsforbindelser, behandles automatisk i vores it system. Til disse formål, vil dine data også registreres ved tilknyttede tjenesteudbydere såsom fragtfirmaer, luftfartsselskaber og pakkeleverandører.

8. Gyldighed, Lov og værneting

Gennem disse vilkår og betingelser, vil gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke blive berørt. Forholdet mellem parterne er udelukkende underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, med udelukkelse af international købelov, navnlig FN købelov. Sted for ydelse og enekompetence er Bremen.

9. Returnering

Hvis du ønsker at returnere varerne, så tag kontakt til os på mail. Indenfor få hverdage herefter vil du modtage en retur-PDF, med oplysninger om returadresse mv. Af hygiejnemæssige årsager modtager vi kun hele ubrudte pakker/kasser retur.

Vi opkræver 10% af salgsprisen i gebyr for håndtering og inspektion af de returnerede varer.

HanseGrün GmbH